<%@ Language=JavaScript%> verbers bøjning

Udsagnsord

Bøjning 2

Eksempel:

Bydemåde

Nutid

Datid

Kort tillægsmåde

Lang tillægsmåde

går

gik

gået

gående

Opgaver:

Bøj »

Bydemåde Nutid Datid

Kort tillægsmåde

Lang tillægsmåde

  Ved fejl rettes med rødt, og den rigtige form vises.
Resultat: Skriv dit navn her:
(kode:)