Lektion 17-2 Mellem (nr. 2081)

Nutid-datid-førnutid-førdatid

 

Spørg: jeg maler nu, jeg malede i går, jeg har malet, jeg havde malet. Ved bevægelsesord bruger man til førtiderne: 'er' og 'var': Jeg er rejst på ferie - jeg var rejst på ferie.

 

Hvilken tid er det? »

nutid

datid

førnutid

førdatid

Svarmelding efter tryk på ok-knap:

 

 

Resultat:

Forkert > Rigtig: