Lektion 5-4 Svær (nr. 3023)

Sæt komma

(bl.a. med indskudte sætninger)

Sæt 'o' under udsagnsled,  'x' under grundled og komma.

Enhver sætning indeholder 1 stk. kryds-og-bolle. Har vi to sæt kryds og bolle, er der tale om 2 sætninger, og vi skal sætte et skilletegn mellem sætningerne. Opgaven nedenunder drejer sig om at finde ud af, om der er to sæt kryds-og-bolle eller kun et. Hvis der er 2 sæt, skal vi sætte et komma imellem de to sæt, hvor der er en naturlig pause.

De gik en tur, men regnede det
x o   ,     o x

En indskudt sætning er en sætning med 'som' eller 'der', der er skudt ind i en anden sætning og  omgives af kommaer.

Kromanden, som elskede mad, skulle pludselig diæt
x, x o , o      

Her er den indskudte sætning markeret med gul farve. Hovedsætningen (med grøn farve): 'Kromanden skulle pludselig på diæt', er blevet brudt op af den indskudte sætning. 

Undertiden er 'som' eller 'der' udeladt, men er underforstået, og kommaerne skal alligevel sættes rundt om den indskudte sætning: 'Pungen, han havde fået i fødselsdagsgave, var forsvundet'. Her kan du sagtens indsætte et 'som' foran 'han'.

Hvis grundled eller udsangsled består af flere ord, skal du kun sætte tegn under hovedordet.

Sæt x, o  og komma. Du skal ikke sætte nogen tegn i de andre bokse.

 

Resultat:

      

Forkert > Rigtig: